Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Your Dream Jobs Await

Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp nguồn nhân lực hiện diện tại hơn 70 quốc gia, CareerBuilder giúp thay đổi cuộc sống con người và tạo dựng các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi tuyển dụng những người có đam mê mong muốn tạo sự khác biệt và trao quyền cho họ thông qua việc học hỏi không ngừng. Nhân viên được đầu tư, tưởng thưởng và thăng tiến trong nghề nghiệp với mọi nỗ lực của họ.

         Chúng tôi cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân độc đáo cho phép bạn ứng dụng kiến ​​thức và phát triển các mối quan hệ để phát huy tiềm năng của bạn. Với môi trường làm việc nhịp độ nhanh và tràn đầy năng lượng, CareerBuilder Việt Nam là một nơi mà các ý tưởng nhanh chóng trở thành hiện thực và tương lai được kiến tạo.

Tại CareerBuilder Việt Nam, chúng tôi xây dựng văn hóa đội nhóm mà tất cả mọi người đều góp phần vào thành công của chúng tôi và học được những bài học quý giá. Chúng tôi muốn thấy nhân viên có những thách thức mới, tiến về phía trước và tạo sự khác biệt. Đó là cách chúng tôi đo lường mức độ thành công.

Hãy gia nhập CareerBuilder để:

http://img.icbdr.com/images/images/aboutus/icon-ownership.png Kiến tạo tương lai

Với môi trường làm việc năng động, CareerBuilder Việt Nam là nơi các ý tưởng nhanh chóng trở thành hiện thực và tương lai được kiến tạo.


http://img.icbdr.com/images/images/aboutus/icon-employees.pngPhát huy hết tiềm năng của bản thân

Chúng tôi tuyển dụng những người có đam mê mong muốn tạo sự khác biệt và làm tăng sức mạnh của họ bằng cách tạo cơ hội để họ không ngừng học hỏi. Chúng tôi mang đến những cơ hội phát triển nghề nghiệp, giúp các nhân viên ứng dụng kiến ​​thức cũng như mở rộng các mối quan hệ, từ đó phát huy hết tiềm năng của mỗi người.
http://img.icbdr.com/images/js/mission_star.pngPhá bỏ các rào cản giữa sếp và nhân viên

Chúng tôi phá bỏ các rào cản giữa sếp và nhân viên trong công ty. Thay vào đó, chúng tôi xem nhân viên ở mọi cấp độ như các doanh nhân tự làm chủ công việc của họ. Tại CareerBuilder Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới, năng lực lãnh đạo và không ngừng hoàn thiện của mỗi nhân viên.
 

Tại CareerBuilder, bạn không chỉ làm việc mà còn tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp.


Hãy cho chúng tôi biết bạn là ai, bạn có tài năng gì!

 

 

Demo Networks
Survey

Which channel do you know about CareerBuilder's Talent Network?

  • Friends and relatives
  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.